FÅGEL ORM  BÄNK

Fågel på en sten på marken,
hör himlen och det andliga till,
en symbol för förnyad livskraft.
Orm på väggen, förknippas med läkedom,
fruktbarhet och föryngring,
i förbindelse med jorden.

 

Bänk för meditation.

Himlens och jordens djur byter element.
Gränsöverskridande och harmoni mellan motsatser,
en väg till läkning.

Fågelns färger, silver som i glädje och sanning,
rött som i tuppens kam och elden.
Hos Orm finns himlens blå och livskraftens gröna färger.