Den offentliga konsten som är byggnadsanknuten fungerar bäst gestaltningsmässigt om den kommer in tidigt i planerings- och byggskede och samverkar med övriga gestaltningskompetenser i stadsplaneringen. Det finns många olika begrepp att förhålla sig till: permanent konst, fastighetsbunden konst, konstnärlig gestaltning, konstnärlig miljögestaltning och platsspecifik konst. Som fastighetsägare eller annan beställare kontaktar du intendent Ann-Charlotte Krantz Thor för mer information om Norrköpings konststrategi.