Bildserie av Jan Stenmark

Bildserien kan ses på gården i kulturkvarteret Hallarna, Tunnbindaregatan 37. Serien är gjord av Jan Stenmark, nu aktuell 2015 med en utställning på Arbetets museum i Industrilandskapet.